Czy jest nowe prawo jak znaleźć psychologa?

rzenie świadomości człowieka, osiągnięcie dojrzałości, a także wzrost potencjału jednostki. Poszerzenie świadomości człowieka odbywa się, między

Czy jest nowe prawo jak znaleźć psychologa? psychoterapia Kraków

Cele terapii Gestalt

Psychoterapia Gestalt, która należy do nurtu terapii humanistycznych, skupia się głównie na doświadczaniu "tu i teraz". Głównym celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości człowieka, osiągnięcie dojrzałości, a także wzrost potencjału jednostki. Poszerzenie świadomości człowieka odbywa się, między


© 2019 http://letanneur.com.pl/