sprawy o podziała majątku praga północ

Dlaczego nasze prawo bywa wadliwe?

sprawy o podziała majątku praga północ Wiele mówi się o tym, że polskie prawo bywa wadliwe.
Nie ulega wątpliwości fakt, że jest to prawdziwe sformułowanie, co pokazują liczne sprawy sądowe, pozywanie Polski do Trybunałów UE oraz do naszego trybunału, bo na przykład jakaś ustawa nie jest zgodna z konstytucją.
Wszys.