Bardziej efektywny jest układ przeciwprądowy

naprawa nagrzewnic master naprawa nagrzewnic master
W układzie współprądowym wymiana ciepła zachodzi pomiędzy dwoma strumieniami biegnącymi w tym samym kierunku.

Z punktu widzenia wymiany ciepła jest to najmniej wydajny układ.

Charakteryzuje się stosunkowo niską średnią różnicą temperatur (która jest siłą napędową procesu).

Widok do druku:

naprawa nagrzewnic master